راه نظام جمهوری اسلامی بن‌ بست ندارد.... مقام معظم رهبری

داور


   

 
 
         
 
 
 

نام واحد: امور دارویی

مسئول واحد : دکتر   غزاله زارعي
شماره تماس: 4226993-0512
 
 

واحد امور دارویی شبکه بهداشت طرقبه شاندیز از شهریور 89 به صورت کاملاً مستقل مشغول فعالیت می باشد. این واحد زیر نظر کارشناس مسئوول امور دارویی و یک تکنسین دارویی (به عنوان انباردار) انجام وظیفه می نماید و تلاش می کند با ایجاد هماهنگی های درون بخشی و برون بخشی در جهت بهبود ارائه خدمات گام بردارد: /1/11/11

اهم وظایف و فعالیت های جاری  این واحد به شرح زیر می باشد:

1-     برآورد نیاز و تأمین به موقع و متناسب اقلام دارویی و بهداشتی، تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی با هماهنگی های درون بخشی با واحدهای مربوطه .

2-     نظارت بر نگهداری صحیح اقلام تأمین شده در انبار دارویی و برنامه ریزی جهت استانداردسازی انبار (قفسه بندی ـ دستگاه آتش نشانی ـ دماسنج ـ تهویه مناسب)

3-     توزیع به موقع و مناسب اقلام تأمین شده به مرکز بهداشتی درمانی و پایگاه های تحت پوشش و برخی واحدهای ستادی براساس طرحها و فعالیتهای مربوطه.

4-     توزیع اقلام تنظیم خانواده جهت جمعیت تحت پوشش.

5-     توزیع اقلام مکمل مادران باردار و کودکان جهت جمعیت تحت پوشش.

6-     بازدید و پایش و نظارت در خصوص فعالیتهای واحدهای ارائه خدمات دارویی شامل داروخانه های سطح شهرستان طرقبه شاندیز، انبار دارویی و مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش.

7-     بررسی روند مصرف اقلام دارویی و جابجایی داروها، به منظور اجتناب از انقضاء تاریخ مصرف آنها

8-     نظارت بر صحت قیمت گذاری نسخ براساس آخرین تعرفه های ابلاغی

9-     تشکیل کمیته بررسی نسخ به صورت ماهانه

10-فعالیت درجهت بهینه سازی و ترویج مصرف منطقی دارو در مراکز بهداشتی درمانی

11-آموزش و ارتقاء سطح آگاهی و مهارت کارکنان و افراد جامعه در زمینه دارو.

 

فعالیت های  در حال اجراء:

1-     برنامه ریزی جهت توزیع مناسب سه ماهه داروهای بهداشتی

2-     برنامه ریزی جهت واگذاری داروخانه مراکز بهداشتی درمانی به بخش خصوصی

3-     برنامه ریزی جهت استاندارد سازی انبار دارویی

 

 
اطلاعات مربوط به داروخانه سطح شهرستان:
 
 

اوقات شرعی