راه نظام جمهوری اسلامی بن‌ بست ندارد.... مقام معظم رهبری

بازدید مدیر ملی برنامه پزشک خانواده وزارت بهداشت

 

   
   

مدیر ملی طرح پزشک خانواده وزارت بهداشت جناب آقای دکتر فرخی به همراه مدیر گروه توسعه و گسترش مرکز بهداشت استان و هیات همراه در مورخه 17/11/94 از مرکز بهداشتی درمانی شهری شاندیز و همچنین مرکز بهداشتی درمانی روستایی ابرده علیا بازدید نمودند .

طی این بازدید کلیه قسمتها و واحد های در دست تعمیر و بهسازی مراکز فوق مورد ارزیابی قرار گرفت و توضیحات لازم توسط جناب آقای دکتر صحی زاده به حضار ارائه گردید.در پایان هیات همراه مراتب تقدیر و تشکر خود را از زحمات انجام شده از مدیریت و کارکنان شبکه بهداشت و درمان اعلام داشتند. 

اوقات شرعی