راه نظام جمهوری اسلامی بن‌ بست ندارد.... مقام معظم رهبری

بازدید معاون بهداشتی از روند بهسازی و نوسازی مرکز بهداشتی درمانی شهر شاندیز

              

 

 

           
           


در راستای خدمت رسانی طرح تحول نظام سلامت جامعه و ارتقاء کمی و کیفی مراکز بهداشتی و درمانی ، در مورخ 3/11/94 جناب آقای دکتر بهرامی معاونت محترم بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت استان و آقای دکتر بحرینی معاونت محترم توسعه دانشگاه و آقای دکتر نادری مدیریت محترم بودجه ،از طرح نوسازی و بهسازی  مرکز بهداشتی درمانی و ساختمان آزمایشگاه شاندیز بازدید کردند.

طی این بازدید توضیحات لازم توسط آقای دکتر صحی زاده مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان طرقبه شاندیز ارائه گردید.

در پایان بازدید کنندگان با توجه به نظارت کمی و کیفی  انجام شده و چشمگیر بودن پیشرفت کار مراتب تشکر و قدردانی خود را از زحمات مدیر شبکه بهداشت و همکارانشان اعلام داشتند.


اوقات شرعی