ارزش هر كس به مقدار دانايي و تخصص اوست... امام علی(ع)

معرفی مرکز خدمات جامع سلامت شاندیز

     
     
     

مسئول مرکز

نام و نام خانوادگی: دکتر فرزاد صادق زاده

تحصیلات: دکتری حرفه ای

خدمات در حال ارائه:
 

1.پزشک عمومي

2.دندانپزشک

3. آزمايشگاه

4.مامايي

5.تزريقات و پانسمان

6. تزريقات سالک

7. واکسيناسيون

8.خدمات پرستاري

9.واکسیناسیون هاری

نشانی:
شاندیز، مرکز خدمات جامع سلامت شاندیز 
تلفن ها:

34282400 - 34286103

اوقات شرعی