ارزش هر كس به مقدار دانايي و تخصص اوست... امام علی(ع)

معرفی مرکز خدمات جامع سلامت ثامن الائمه(نور آباد)

 


 

مسئول مرکز

نام و نام خانوادگی: دکتر سید امیر برومند زحمتکش

تحصیلات: پزشک عمومی

خدمات در حال ارائه:

1.پزشک عمومي

2.مامايي

3.تزريقات و پانسمان

4. واکسيناسيون

5. خدمات پرستاری

نشانی:
نورآباد، مرکز خدمات جامع سلامت ثامن الائمه
تلفن ها:

 34372330

 

 

 

نور آباد– مرکز بهداشتی درمانی ثامن الائمه

اوقات شرعی